Spletno stran www.delovavstriji.com in Facebook stran DELO v Avstriji, vodi
podjetje DI GRAZIA d.o.o. Resa 27 8351 Straža. Strani sta namenjeni
predvsem tistim, ki cenijo svoj čas in bi radi prišli do različnih informacij o
delih v Avstriji v čim krajšem času. Naše delo podpira že veliko število
delujočih Slovencev v Avstriji, katere imamo možnost osebno kontaktirati in
vprašati po prostih delovnih mestih, prav tako nam številni ljudje z veseljem
posredujejo informacije, katerih sami ne uspemo zaslediti. Preko nas imate
možnost hitreje pridobiti informacijo delovnega mesta za katerega bi porabili
precej časa, preden bi ga sami uspeli zaslediti. Naše informacije so v večini
primerov pridobljene preko priporočil in lastnega špekuliranja na trgu
dela.Prav tako nam zaupajo že številna podjetja v Avstriji, ki preko nas v
Sloveniji oglašujejo prosto delovno mesto.

Podjetje DI GRAZIA d.o.o. Resa 27, 8351 Straža, nikakor ni agencija za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile, kot ga določa trg dela, ampak smo
zgolj oglaševalci  prostega delovnega mesta.

Izvajalec kot posrednik
informacij o delu na območju Avstrije, ne opravlja storitve posredovanja
zaposlitve kot jo določa Zakon o urejanju trga dela (Ur. list št. 80/2010,
40/2012), temveč naročniku informacij, ob upoštevanju njegovih zahtev po
zaposlitvi v Avstriji, zgolj posreduje povpraševanja avstrijskih delodajalcev v
slovenskem ali nemškem jeziku ter na podlagi morebitnega nadaljnjega naročila
naročnika zanj opravi tudi prevod dokumentov povezanih z zaposlitvijo v
Avstriji oz. kot prevajalec sodeluje pri razgovorih naročnika za zaposlitev.  Posredovanje informacij
je za naše sledilce na socialnih omrežjih in zasebnih sporočilih brezplačno.
Zaračunavamo zgolj administrativne stroške po ceniku, kadar pride do prevajanja
ali tolmačenja. 

Politika zasebnosti

1. Uvod

Ta politika zasebnosti
velja za vsakega uporabnika spletnega mesta www.delovavstriji.com za celotno
spletno mesto ter za vse njegove sestavne dele in podstrani in za vsako osebo,
ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki. Namen naše
politike zasebnosti je, da uporabnike obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter
o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na
spletni strani www.delovavstriji.com Ta politika se
lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila.

Z uporabo spletnega
mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Osnovni pojmi

Upravljavec spletne
strani www.delovavstriji.com je DI GRAZIA
d.o.o. Resa 27, 8351 Straža – (v nadaljevanju: upravljavec / ponudnik), ki se
zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz.
uporabnikov spletne strani. Uporabnik Spletnega mesta www.delovavstriji.com je vsaka fizična
in/ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno stran www.delovavstriji.com. Ta politika velja za
uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z
aktivno privolitvijo in/ali z nadaljnjo uporabo spletnega mesta www.delovavstriji.com uporabnik
potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Osebni podatek je vsak
podatek, ki se nanaša na določeno fizično osebo in jo ta podatek tudi določa
(ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, ….).

3. Obdelava osebnih podatkov

Ob obisku naše spletne strani za namene iskanja informacij, lahko to storite anonimno, razen če se prostovoljno odločite, da nam posredujete osebne podatke. V tem primeru vas kot uporabniki spletne strani www.delovavstriji.com preko e-maila povprašamo po naslednjih podatkih, ki jih skrbno varujemo 60 dni:

 • Ime in priimek (kontaktna oseba),
 • naslov (poštna številka in kraj),
 • telefon (mobilni/stacionarni),
 • e – naslov.
 • arhiv komunikacije,
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Kontaktni obrazec

 • e – naslov,
 • arhiv komunikacije
 • morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam posreduje družbi

Ponudnik obdeluje IP
naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Ponudnik
na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike,
vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da
zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in
drugih identifikacijskih podatkov uporabnika. Če nas ne obvestite drugače, bomo
vaše podatke zbrali le za namene odgovarjanja na vaša vprašanja ali
obravnavanje vaših komentarjev in za omogočanje DI GRAZIA d.o.o., da stopi v
kontakt z vami glede storitev na naši spletni strani, za katere ste izrazili
zanimanje.

4. Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

 • za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob povpraševanju oz. sklenitvi pogodbe,
 • vodenje evidence strank,
 • obveščanje o novostih oz. ponudbah delovnega mesta,
 • občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil)
 • za kasnejšo komunikacijo s posameznikom za dosego cilja (poslovnega sodelovanja) zaradi katerega je bil osebni podatek zbran.

Osebne podatke in kontaktne informacije ponudnik uporablja le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Vedno vas bomo predhodno obvestili o zbiranju osebnih podatkov in o namenu zbiranja. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere ste jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja.

5. Posredovanje podatkov

Družba DI GRAZIA d.o.o. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

6. Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja
ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in
shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo
osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za
zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in
Splošna Uredba GDPR.

Uporabnik je seznanjen
in soglaša, da ponudnik njegove podatke hrani, dokler je to nujno potrebno za
dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše
ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z
določenim uporabnikom.

Osebne podatke zbiramo
na podlagi zakona in jih obdelujemo in hranimo tako dolgo, kolikor določa
posamezen zakon.

Osebne podatke, ki jih
zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene,
opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih
podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost
svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno)
zaščito svojega računalnika v kolikor bo prišlo do zahtevka uporabniškega imena
in gesla.

7. Pravice uporabnikov po GDPR

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam družba DI GRAZIA d.o.o.:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo
  vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter
  njihovo prepisovanje ali kopiranje,
 • omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti
  obdelave osebnih podatkov
 • posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih
  podatkov in se nanašajo na vas,
 • posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki,
  kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen,
 • podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas
  vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave,
 • podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se
  obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem,
 • pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru
  izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 • da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:

 1. če oporekate točnosti
  podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost
  osebnih podatkov);
 2. če je obdelava
  nezakonita in vi pa nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto
  tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 3. kot upravljavec
  osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih
  vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. v primeru, da vložite
  ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi
  upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

 • da se vaši osebni podatki v naši evidenci popravijo (DI GRAZIA je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave)), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave,
 • da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):

 1. vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. da prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
 4. vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 5. vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
 6. vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.

 • da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov,
 • da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitev pritožbe
 • da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Te pravice vas ne
odvežejo obveznosti, ki jih ima do vas sklenjena pogodba z družbo DIGRAZIA
d.o.o.

Uporabnik lahko
kadarkoli zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih
podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov, in sicer po e-pošti na
naslov: info@digrazia.si ali pisno na
naslov DI GRAZIA d.o.o., Resa 27, 8351 Straža.

Ponudnik kot
oglaševalec informacij ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je
ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na
uporabnika. Upravljavec spletnega mesta www.delovavstriji.com vljudno prosi
uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali
dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo
več.

Vse vsebine, ki so objavljene
na spletni strani družbe DI GRAZIA d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo DIGRAZIA d.o.o. in/ali
njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in
110/03)
Prepovedana je reprodukcija, distribucija,
spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja
avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja DI GRAZIA d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja DI GRAZIA d.o.o. so dokumenti, ki so
objavljeni na spletnih straneh DI GRAZIA d.o.o.,
shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene
in skladno z določbami ZASP, pri čemer
morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir
podatkov mora biti vidno označeno DI GRAZIA d.o.o. ,
podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

DI GRAZIA d.o.o. se bo z vzdrževanjem
in oblikovanjem  teh spletnih strani  trudila  zagotavljati
točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja
in ne prevzema odgovornosti  za njihovo točnost
in celovitost  kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih
strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki
objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, ne spodbujamo dela na
črno, sodelovanje s posamezniki pa določa pogodba o posredovanju
podatkov. DI GRAZIA d.o.o. pridružuje
pravico  
spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih
strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila. 

DI GRAZIA posredništvo in storitve d.o.o.
Resa 27, 8351 Straža
DŠ: SI25380745
Matična št: 6305580000
TRR: SI56 1910 0001 1368 842 odprt pri DBS d.d.  

Pin It on Pinterest