Vse več Slovencev se odloča za delo v Avstriji, ki ponuja številne možnosti zaposlitve. Razmišljate, da bi ob novi zaposlitvi spremenili tudi stalno ali začasno prebivališče? V nadaljevanju vam predstavljamo pogoje in svetujemo, kako to uredite.

Prijavo spremembe stalnega ali začasnega prebivališča uredite na Veleposlaništvu RS na Dunaju. Obveznost prijave izhaja iz Zakona o prijavi prebivališča, na osnovi katerega ste dolžni:

  1. prijaviti stalni naslov v tujini, ko se za stalno odselite iz Slovenije in sporočiti spremembo naslova v tujini zaradi selitve,
  2. prijaviti začasni naslov v tujini, ko se začasno preselite v tujino.

Prijava novega naslova ni potrebna, če vaša nastanitev traja manj kot 90 dni.

Mnogim je čas bivanja težko vnaprej določiti, tudi okoliščine se lahko spreminjajo. Velja pa, da če boste v Avstriji bivali več kot 90 dni in se po izteku tega obdobja nameravate vrniti v Slovenijo, prijavite začasni naslov. Če veste, da boste v Avstriji ostali za dlje časa ali pa se v Slovenijo ne nameravate vrniti, odjavite stalno prebivališče oziroma prijavite stalni naslov v tujini.

Po Zakonu o prijavi prebivališča lahko začasni naslov v tujini prijavite za čas do štirih let. Če boste v tujini na istem naslovu ostali dlje časa, ga morate (pred njegovim prenehanjem) prijaviti ponovno.

Prijavo (stalnega ali začasnega) naslova v tujini je potrebno sporočiti najpozneje v petnajstih dneh od naselitve. Če datum odselitve veste že vnaprej, se lahko prijava na drugem naslovu izvede že pred odselitvijo. Dokazil ni potrebno prilagati. Prijavo novega naslova v tujini lahko uredite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali elektronsko preko portala e-uprava z elektronskim podpisom.

Če prijavite stalni naslov v tujini, ste kot državljani RS dolžni v tridesetih dneh zamenjati še identifikacijske dokumente – osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje.

Če stalno ali začasno prebivate v Avstriji, lahko na Veleposlaništvu RS na Dunaju ali na Generalnem konzulatu v Celovcu vložite vlogo za vpis novega naslova v potni list. Postopek izvršitve traja od dva do tri tedne in je brezplačen.

Lahko imate stalno prebivališče v Sloveniji ali stalni naslov v tujini, ne morete pa imeti obeh istočasno. Če imate stalno prebivališče v RS, lahko imate v tujini le začasen naslov. V tujini ne morete imeti stalnega in začasnega naslova hkrati. To pomeni, da ste tam lahko le stalno ali le začasno. Prav tako ne morete imeti hkrati prijavljenega začasnega prebivališča v RS in začasnega naslova v tujini.

Ne pozabite, da prijava stalnega naslova v tujini pomeni tudi, da vas nova država prične evidentirati kot volivca in vas vpiše v ”volilni imenik” države.

Odjava stalnega bivališča in prijava stalnega naslova v tujini pa je tudi eden od pogojev za pridobitev statusa davčnega nerezidenta v Sloveniji. Osebe s tem statusom ne plačujejo dohodnine za dohodke, ki jih dosegajo izven Slovenije. Več informacij o ureditvi statusa davčnega nerezidenta je dostopnih na spletni strani Finančne uprave RS.

Lep pozdrav,

ekipa delo v AUT